Przed rozpoczęciem kursu zapraszamy przyszłych kursantów do naszego biura, pomożemy uzupełnić wszystkie niezbędne dokumenty, a to wszystko by sprawnie i szybko uzyskać PKK w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym.

Do uzyskania nr PKK będziemy potrzebowali:

  •  Wniosek o wydanie prawa jazdy - druk dostępny w naszym biurze
  •  Badanie lekarskie – możesz zrobić u naszego lekarza – otrzymasz skierowanie na badanie i z nim udajesz się do lekarza. Lekarz uprawniony do badania kierowców sprawdzi kompleksowo stan twojego zdrowia i wyda Ci orzeczenie potrzebne do uzyskania numeru kursanta - PKK
  •  Kolorowe zdjęcie do prawa jazdy – zrobisz na miejscu w naszym zakładzie fotograficznym
  •  Pisemna zgoda rodzica albo opiekuna prawnego - jeśli nie ukończyłeś 18 lat – druk dostępny w naszym biurze
  •  Dowód osobisty lub paszport

 

Biuro czynne codziennie od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00